پذیرندگان اینترنتی
پذیرندگان کارت خوان
سامانه ارتباط با مشتریان
امور بانک ها
اخبار شرکتسایر رسانه هاآلبوم تصویری

  • مدیرعامل فن آواکارت:رکوردزنی های خدمات پرداخت الکترونیکی در سال 93 اتفاقی نبود

    (1394/2/8)
    ادامه مطلب
  • مدیرعامل فن آواکارت تشریح کرد؛ شرایط حاکم بر فضای حوزه پرداخت الکترونیکی در سال 93 و الزامات سال آینده

    (1393/12/24)
    ادامه مطلب