ارتباط با ما
   
  تلفن مرکز تماس : 43695000
  ایمیل شرکت: info@fanavacard.ir
  تلفن های شرکت: 43697000
  آدرس: میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان 29، پلاک 5 (ساختمان مرکزی)
    میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، خیابان بیست و هفتم، پلاک 17، طبقه اول تلفن: 88192361