بانک سرمایه
   

بانک سرمایه از سال 1391 همکاری خودرا با شرکت فن آوا در زمینه نصب وپشتیبانی دستگاهای کارتخوان آغاز نموده و بیش از 20هزار دستگاه کارتخوان توسط شرکت فن اوا کارت نصب و پشتیبانی میگردد.

 

ورود به سایت بانک سرمایه