دریافت راهنمای دستگاه ها
   
برای دریافت دستور العمل های آموزشی روی نام هر یک از دستگاه های مورد نظر کلیک کنید:

1- دریافت راهنمای دستگاه کارتخوان Ingenico

2- دریافت راهنمای دستگاه کارتخوان Pax

3- دریافت راهنمای دستگاه کارتخوان Bitel

4- دریافت راهنمای دستگاه کارتخوان Castels

 

مطالب مرتبط :

 

 

 

 
پرداخت قبوض
 
خرید شارژ
 
767#*